Online Shopping | Network Status | Contact Us | LanguageThai/English
 • Home
 • About KSC
  • AboutUsExecutiveName
 • News
  • NewsAdvertising GalleryNewsletterPrivilege
 • Products and Services
  • Home Services BroadbandBusiness Access OverviewBusiness Solutions SummaryIDC OverviewHotspot
 • Branch
 • Member Zone
  • Virtual ServiceOther Service
 • Customer Service
เกี่ยวกับ เคเอสซี
ประวัติบริษัท
ร่วมงานกับ KSC

 


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเคเอสซี

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด หรือ “เคเอสซี” คือผู้นำในการให้บริการอินเทอร์เน็ตและบิสิเนสโซลูชันระดับพรีเมียมสำหรับบุคคลและองค์กร นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้นำในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างไม่หยุดนิ่ง ตามวิสัยทัศน์ “Always Ahead” ของเรา

ด้วยประวัติอันยาวนานในธุรกิจ ทำให้เราเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง รอบรู้ และเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราทำ เราเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีไปพร้อมกับการเติบโตของประเทศ และไม่ลืมที่จะตระหนักถึงและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำแนวความคิด “Green IT” มาประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมถึงเผยแพร่และชักชวนต่อไปยังพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ใช้บริการของเรา

แนวทางการปฏิบัติของเราต่อพนักงาน

ที่เคเอสซี...เราเล็งเห็นว่าทุกๆ คนในทุกๆ ฝ่ายมีคุณค่า เพราะความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละคน จะช่วยเปิดทัศนคติและมุมมองในธุรกิจให้กว้างขึ้น เราจึงคัดสรรคนที่มีความชำนาญในด้านที่แตกต่างกัน รวมถึงคนที่พร้อมเรียนรู้งาน เพื่อมาแลกเปลี่ยนศักยภาพและผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความเติบโตทั้งแก่ธุรกิจและผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคน

นอกจากการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า เพื่อนร่วมงานทุกคนในเคเอสซีจึงต้องมีความเข้าใจและเล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรในองค์กร การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดยังเป็นการช่วยควบคุมต้นทุนของบริษัท ส่งผลให้มีผลกำไรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกำไรส่วนนี้ก็จะกลับคืนมาสู่เพื่อนร่วมงานทุกคนในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ทุกคนในเคเอสซีจะได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทจากผู้บริหาร รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็น นำเสนอ และขอคำแนะนำเกี่ยวกับข้อจำกัดและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่นโยบายในการทำงานที่ปฏิบัติได้จริงและยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ แต่ยังคงไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย ทำให้ทุกคนสามารถดำเนินงานไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

ทุกคนจะได้เรียนรู้และพัฒนาจากการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ เรายังเปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมและเวิร์คช็อปทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านเทคนิค การปฏิบัติงาน และทักษะทั่วไป รวมถึงส่งพนักงานไปดูงานนิทรรศการ ตลอดจนเข้าร่วมงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพราะเราเชื่อมั่นว่า “ทรัพยากรบุคคลคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดสำหรับองค์กร”

เราคัดสรรสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงาน

บริษัทของเราตั้งอยู่ในโครงการนอร์ธปาร์คที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง แวดล้อมด้วยแมกไม้เขียวขจี เราเลือกทำเลที่ดีในการตั้งสำนักงาน เพราะเราเล็งเห็นว่าบรรยากาศในการทำงานที่ดีย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ ภายในสำนักงานของเรายังมีห้องอ่านหนังสือ ห้องรับประทานอาหาร ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับเพื่อนร่วมงานทุกคน

เราคือองค์กรที่อบอุ่น

เคเอสซีเห็นความสำคัญและส่งเสริมกิจกรรมที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวประจำปี กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ หรือกิจกรรมระหว่างพนักงาน เพื่อสร้างความผ่อนคลายระหว่างการทำงาน รวมถึงสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนร่วมงานทุกคน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการมอบสิทธิพิเศษและของขวัญให้แก่พนักงานในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น โปรโมชั่นสำหรับพนักงาน ของขวัญวันขึ้นปีใหม่ และของขวัญวันเกิด เป็นต้น

เดินหน้ามุ่งสู่ความสำเร็จกับเคเอสซี

เรายินดีต้อนรับทุกคนที่กำลังมองหาบริษัทที่มีความมั่นคง พร้อมเดินหน้าสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์แห่งความเป็นผู้นำ เพื่อการเติบโตต่อไปอย่างแข็งแกร่ง และเพื่อสร้างความสำเร็จอีกขั้นไปพร้อมๆ กัน


ตำแหน่งที่รับสมัคร

<< BACK     1      NEXT >>

Network StatusContact UsJob OpportunitySite MapTerms and Conditions
COPYRIGHT 2008 KSC COMMERCIAL INTERNET CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED / KSC CALL CENTER 02-979-7000