การฝึกอบรม: หลักสูตร Ruckus Unleashed

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ลูกค้าในหลักสูตร “Ruckus Unleashed” เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับบริการ Wireless Solution ของเคเอสซ..


การฝึกอบรม: หลักสูตร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ลูกค้าในหลักสูตร “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer” เพื่อมอบความรู้ด้านการบริหารจัดการไฟร์วอลล์..


การฝึกอบรม: หลักสูตร Network Security

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร "Network Security" แก่ลูกค้าองค์กร เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบเครือข่ายจากการถูกโจมตีโดยผู้..


การฝึกอบรม: หลักสูตร Network Security & Web Security

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Network Security & Web Security” ให้แก่ลูกค้าส่วนราชการ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่า..


« 1 2 3 4 5  ... »