การฝึกอบรม: หลักสูตร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer

2017 05 29 Firewall FortiGate & FortiAnalyzer small.JPG

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer” แก่ลูกค้าองค์กร เพื่ออัพเดทความรู้เกี่ยวกับนโยบาย การใช้งาน และประโยชน์ของไฟร์วอลล์ เพื่อการป้องกันเครือข่ายองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

2017 05 29 Firewall FortiGate & FortiAnalyzer.jpg